Ryba po polsku

[Written in the Polish language] Tutaj całym ciałem wykonuję żałosne gesty w języku ojczystym

[Written in the Polish language] Tyrania intymności psycho-logizuje i persona-lizuje wszystko, nawet tzw. polityka nie może się wymknąć z jej szponów
[Written in Polish] Uwaga! Pierwszym obowiązkiem zdrowego obywatela są codzienne ćwiczenia.
1
– Salwador! – Pies usłyszał wołanie, ale nosem był w misce.